Kören uppställd på gräset i landskapet.

Kören

Följ oss gärna på denna hemsida under ”Aktuellt” och på Facebook