Göteborgs Kammarkör bildades 1962 av Gunnar Eriksson. Gunnar är tillsammans med kören en viktig förnyare av svensk körsång. Kören har under åren producerat en rad skivor samt gjort ett oräkneligt antal turnéer i Sverige och utomlands. Den har samarbetat med ledande nordiska tonsättare, vissångare, jazzmusiker m.m.

Göteborgs Kammarkör på YouTube

Konsertrecension Tunström

Kören har under sin nu 60-åriga verksamhet varit en mötesplats mellan våra och den övriga världens musiktraditioner. Kören har besökt en rad länder, däribland Kuba, Israel/Palestina, Makedonien, Island, Färöarna, Frankrike och Portugal. Under senare år har kören gjort konserter med nordiska, rumänska, iranska, egyptiska, palestinska, latinamerikanska och georgiska musiker, kompositörer och sångare.

Gunnar Eriksson – Samtidigt som.

Om musik och samtidighet.