Kören står vid en havsvik med fötterna i vattnet.
Göteborgs Kammarkör bildades 1963 av Gunnar Eriksson. Gunnar är tillsammans med kören en viktig förnyare av svensk körsång. Kören har under åren producerat en rad skivor samt gjort ett oräkneligt antal turnéer i Sverige och utomlands. Den har samarbetat med ledande nordiska tonsättare, vissångare, jazzmusiker m.m.

 

 

Göteborgs Kammarkör på YouTube

Konsertrecension Tunström

 

Kören har under sin mer än 50-åriga verksamhet varit en mötesplats mellan våra och den övriga världens musiktraditioner. Kören har besökt en rad länder, däribland Kuba, Israel/Palestina, Makedonien, Island, Färöarna och Frankrike. Under senare år har kören gjort konserter med nordiska, rumänska, iranska, egyptiska, palestinska, latinamerikanska och georgiska musiker, kompositörer och sångare.

 

Gunnar Eriksson – Samtidigt som.

Om musik och samtidighet.