Kören uppställd på gräset i landskapet.

Kören

Del av kören under en konsert.

Göteborgs Kammarkör bildades 1963 av Gunnar Eriksson. Gunnar är tillsammans med kören en viktig förnyare av svensk körsång. Kören har under åren producerat en rad skivor samt gjort ett oräkneligt antal turnéer i Sverige och utomlands. Den har samarbetat med ledande nordiska tonsättare, vissångare, jazzmusiker m.m.

Kören har under sin mer än 50-åriga verksamhet varit en mötesplats mellan våra svenska – och den övriga världens musiktraditioner. Kören har besökt en rad länder, däribland Kuba, Israel/Palestina, Makedonien, Island, Färöarna och Frankrike. Under senare år har kören gjort konserter med nordiska, rumänska, iranska, egyptiska, palestinska, latinamerikanska och georgiska musiker, kompositörer och sångare.